Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výroční členské schůze z 2.12.2005

7. 2. 2008

Dne 2.12.2005 proběhla členská schůze v domečku Městské knihovny Lipník nad Bečvou. Hodnotili jsme projekty, které jsme zpracovávali v roce 2005. Byly to: Mapování vážek ve VVP Libavá a Ptáci zemědělské krajiny. Tento projekt měl souběžný projekt vydání samolepících etiket, které přikládáme k tomuto zápisu. Závěrečné hodnocení projektu Ptáci zemědělské krajiny jsem bohužel do dnešního dne neviděl. Projekt Vážek byl velice úspěšný a dobře hodnocen garantem programu. Projekt vydání plakátů "Chraňte naše netopýry" byl úspěšný až ve druhém kole. Podmínky mediální komise však byly nesplnitelné, takže jsme smlouvu o zhotovení plakátu nepodepsali. Plakát bude realizován ve spolupráci AOPK. Další činnost našeho svazu byla ochrana kruštíků modrofialových v přírodní rezervaci Dvorčák. Tyto orchideje trpěli okusem zvěře a neměli možnost dozrát a vytvořit semena. Proto byly nejsilnější rostliny zakryty pletivem. Při podzimní kontrole byly rostliny zaschlé, takže lze předpokládat, že dojde k dalšímu šíření semen do okolí. V roce 2005 jsme podpořili ošetření starých lip nacházejících se v aleji učističky. U těchto stromů byla stažena koruna, ořezány výmladky, vyčištěné dutiny s následným překrytím plechovou stříškou.

Kosení: V roce 2005 jsme kosili loučku ve Škrabalce a místa s výskytem bledule letní v této rezervaci. Dále se sekla louka v Teplicích s výskytem prstnatce májového. Manželé Filippovovi sekli část Familií. Paní Šindlerová vysadila podél cyklostezky vedoucí do Týna lípu a dva javory.

Provedli jsme průzkum vodní plochy v podniku SOLO. Výskyt čolka ani jiných živočichů nebyl potvrzen.

V jarních měsících jsme provázeli paní Sobkovou a další pracovníky z odboru životního prostředí v Lipníku nad Bečvou lokalitami, o které pečujeme (Březový hájek na Lužích, Podhůra, PR Škrabalka, Famílie).

Zájezdy:  1.května Vítání ptačího zpěvu na Choryňském mokřadu. Dále proběhl zájezd na Králický Sněžník. Zájemcům je možné zapůjčit CD s fotografiemi (Petr Tomáš).

Hostem na schůzi byla paní Němečková, která nám podala informace o vyhodnocení ankety Strom roku. Bohužel její zájem o místa výsadby nových stromů v Lipníku jsme museli zklamat, neboť odbor ŽP nemá místo na náhradní výsadby za pokácené stromy při budování dálnice. Navrhli jsme, aby finanční prostředky byly směřovány na ošetření starých stromů.

Dalším bodem byla volba nejaktivnějších členů, kteří budou odměněni.

Diskuze a závěr.