Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chráněná krajinná oblast LITOVELSKÉ POMORAVÍ

15. 9. 2007

Komplex lužních lesů, mokřadních luk a tůní při horním toku Moravy mezi Olomoucí a Mohelnicí. Oblast se nachází v jádru tzv. vnitrozemské delty řeky Moravy mezi Litovlí a Olomoucí. Lesnatost asi 46% území, cenný genofond lužních dřevin, velmi bohatá mokřadní a vodní květena a zvířena.

Výměra: 96 km2

Nadmořská výška: 210 - 345 m

Vyhlášena: 1990

Více než polovinu území o rozloze přes 9000 ha pokrývají přirozené lužní lesy s měkkým a tvrdým luhem, v nichž rostou všechny charakteristické druhy dřevin i bylin. V jižním cípu převažují větší vodní plochy obklopené mokřadními loukami. Území je významnou ornitologickou lokalitou, neboť leží na tahové cestě, kterou využívá až 170 druhů ptáků. Také hnízdní společenstva jsou bohatá - téměř 100 druhů. Vyskytuje se zde i bobr evropský, který zde byl počátkem 90. let vysazen. K dalším vzácnostem patří výskyt žábronožek a listonohů. Do CHKO jsou začleněny i Mladečské jeskyně a drobné enklávy stepních stanovišť v jejich okolí.

Litovelské Pomoraví je nejlepší navštívit v předjaří a zjara, kdy je nejkrásnější  a bez komárů znepříjemňujících život. Dlouhá naučná stezka, vhodná také pro cyklisty, vede z Horky nad Moravou až do Litovle.

Internetové stránky naleznete zde